Πρωτοπορία
στην έρευνα
για τη θεραπεία του καρκίνου

Η HeCOG

H Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (EΣΟΟ) ή Hellenic Coοperative Oncology Group (HeCOG) είναι μια μη-κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία που αριθμεί στα μέλη της εξέχοντες Παθολόγους-Ογκολόγους.

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι: η μελέτη μεθόδων θεραπείας του καρκίνου, η προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, η διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών και άλλων επιστημόνων με συναφές αντικείμενο κλπ.

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

33

Χρόνια λειτουργίας

350

Μελέτες

120

Γιατροί που συμμετέχουν

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

πάντα βασιζόμενη στις καινοτόμες θεραπείες και στις τρέχουσες εξελίξεις

Στόχος της ομάδας είναι η έρευνα στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας, της επιλογής δηλαδή εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, τα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου, το ανοσολογικό προφίλ και πολλές άλλες παραμέτρους, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς.

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Οι μελέτες που πραγματοποιεί η HeCOG

Ένας από τους κύριους στόχους της ομάδας μας είναι η προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας γύρω από τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς.

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ