Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει έδρα του την Αθήνα και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ιδρυτές του ΕΛΙΕΚ

Ιδρύθηκε από τους: Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο Καθηγητή και Δ/ντή «Θεραπευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπ/μίου Αθηνών Παρασκευά Κοσμίδη Παθολόγο – Ογκολόγο, τ. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων, Θεοφάνη Οικονομόπουλο Καθηγητή Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπ/μίου Αθηνών, Δ/ντή Β΄ Προπαιδευτικής Κλινικής  Νοσοκ. «Αττικόν» Δημοσθένη – Βασίλειο Σκάρλο , Παθολόγο – Ογκολόγο, Δ/ντή Β΄Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκ. «Μετροπόλιταν»  Γεώργιο Φούντζηλα Καθηγητή Παθολογίας – Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπ/μίου Θεσσαλονίκης, Δ/ντή Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Νοσοκ. «Παπαγεωργίου», Την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα.

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, συνιστά ιδρυτικό φορέα του ΕΛ.Ι.Ε.Κ. και έχει πάγια εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ε.Κ από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΙΕΚ στο www.eliek.gr για περισσότερες πληροφορίες.