Θέση Βιολόγου στο Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

Το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά άμεσα Βιολόγο/Μοριακό Βιολόγο/Βιοχημικό, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Απαιτούμενα Προσόντα

Εμπειρία σε μοριακές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων την απομόνωση DNA-RNA, PCR, Real-Time PCR, Sanger Sequencing. Η εμπειρία στην εφαρμογή τεχνολογιών NGS θα θεωρηθεί προσόν.

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Άριστη Ικανότητα χρήσης του Η/Υ και εφαρμογών MS Office.

Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός χαρακτήρας, προθυμία, συνέπεια.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers-hfcr@hecog.ondsl.gr (Υπ’όψιν κ. Κ. Παπαδοπούλου)