Θέση Τεχνολόγου στο Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

Το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (EΛΙΕΚ)  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη αναζητά Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων. Η θέση εργασίας είναι  πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα

· Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων- Σχολής Βιοϊατρικών Επιστημών

· Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Παθολογοανατομικό εργαστήριο σε αντίστοιχη θέση

· Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Outlook)

· Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αρμοδιότητες:

· Διαχείριση βιολογικού υλικού (παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση κύβων παραφίνης, καταγραφή σε ηλεκτρονικές λίστες (data entry /management)

· Μονιμοποίηση, έγκλειση και μικροτόμηση ιστών σε μπλοκ παραφίνης  

· Χρώση ρουτίνας αιματοξυλίνης – ηωσίνης (Η&Ε)

· Ανοσοϊστoχημικές χρώσεις

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers-hfcr@hecog.ondsl.gr (Υπ’όψιν κ. Κ. Παπαδοπούλου)