1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Με το 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε ενημέρωση για τις εξελίξεις και της προοπτικές της ογκολογίας και να αποτυπώσουμε την Ελληνική θεραπευτική και ερευνητική πρακτική.