11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Στόχος του 11ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου και να δώσει βήμα για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και επιστημονική συζήτηση, πάνω στα τελευταία επιτεύγματα της έρευνας. Φέτος όμως το Σεμινάριο έχει και επετειακό χαρακτήρα. Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG), ιδρυτικός φορέας του ΕΛ.Ι.Ε.Κ., γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στην κλινική έρευνα του καρκίνου στη χώρα μας.