2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητική Ογκολογίας

Το 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας, «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Ογκολογία» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Ιουνίου 2011 στην Αθήνα, έχει σαν στόχο τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και τη σύγχρονη αντιμετώπιση των κακοήθων νόσων.