3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Το 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας, «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Ογκολογία» έχει σαν στόχο να προσφέρει ενημέρωση, γνώση αλλά και προβληματισμό σχετικά με την πολύπλευρη αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο.