4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Το 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας, «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Ογκολογία» φιλοδοξεί να αποτελέσει τόσο βήμα από το οποίο θα παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις στην κλινική πρακτική και στη μεταφραστική έρευνα της Ογκολογίας, όσο και το φόρουμ για τη διαδραστική ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.