5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Το 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε ενημέρωση για τις εξελίξεις και της προοπτικές της νεοπλασματικής νόσου και ένα βήμα για να παρουσιαστούν τα τελευταία επιτεύγματα της έρευνας.