6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Το 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας, φιλοδοξούμε αποτελέσει μια ευκαιρία για ζωντανή και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών όλων όσοι δραστηριοποιούνται στην ογκολογία, σε εποχές που απαιτούν καινοτομία, τελειότητα και προσαρμοστικότητα.