7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας

Η συνεχής ανάπτυξη νέων φαρμάκων και η ταυτοποίηση σημαντικών προβλεπτικών παραγόντων που οδηγούν στην εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών με κακοήθη νοσήματα, θα αποτελέσουν με την επιστημονική αλληλεπίδραση συναφών με την ογκολογία ειδικοτήτων, τη θεματολογία του 7ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Κλινικής & Ερευνητικής Ογκολογίας.